Munkavédelmi táblagyártás

Munkavédelmi szaktanácsadás

Tűzvédelmi szaktanácsadás

Munkavédelmi szaktanácsadás

Ami biztonság a munkavállalónak, az biztonság a munkaadónak!

Munkavédelmi szakképzettségű szakembereink vállalják a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet alapján a munkavédelmi feladatok ellátását az Ön cégénél.

Szolgáltatásaink:

 • Munkavédelmi szabályzat
 • Munkavédelmi oktatás
 • Kockázatértékelés
 • Egyéni védőeszközök juttatási rendjének kidolgozása
 • Veszélyes és nem veszélyes munkaeszközök üzembe helyezése
 • Veszélyes és nem veszélyes munkaeszközök időszakos munkavédelmi felülvizsgálata
 • Orvosi alkalmassági vizsgálatok szabályzata
 • Munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása
 • Munkavédelmi jogszabályok figyelemmel kisérése
 • Munkavédelmi oktatási tematika elkészítése
 • Egységes és átfogó megelőzési stratégia elkészítése
 • Kémiai kockázatbecslés
 • Veszélyes anyagok/ készítmények biztonságtechnikai adatlapjainak beszerzése
 • Elsősegélynyújtó képzés
 • Figyelmeztető, engedélyező, tiltó táblák beszerzése
 • Egyéni védőeszközök kiválasztása, beszerzése

Amennyiben bármilyen kérdése felmerül, forduljon hozzánk bizalommal:

Káldi Katalin 06-30/217-89-12
Lenhardt Zsuzsanna 06-20/263-45-28

vagy

safety@safety.hu
katalin.kaldi@safety.hu

Tűzvédelmi szaktanácsadás

Tűzvédelmi szakképzettségű szakembereink vállalják a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényés végrehajtási utasításaiban foglalt feladatok ellátását az Ön cégénél.

Szolgáltatásaink:

 • Tűzvédelmi szabályzat készítése
 • Tűzriadó terv készítése
 • Tűzvédelmi oktatás készítése
 • Társasházak Tűzvédelmi Használati szabályzat
 • Tűzoltó készülékek forgalmazása
 • Érintés-, tűzvédelmi és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat előkészítése
 • Kiürítés számítás elkészítése
 • Tűzriadó terv készítés és gyakoroltatás
 • Tűzvédelmi oktatási tematika elkészítése
 • Figyelmeztető, jelölő, tiltó táblák beszerzése

Amennyiben bármilyen kérdése felmerül, forduljon hozzánk bizalommal:

Káldi Katalin    30/217-89-12

Lenhardt Zsuzsanna   20/263-45-28

vagy

safety@safety.hu

katalin.kaldi@safety.hu

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

 1. 1996. évi XXXI. Törvény 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 2. 23/2011. (III.8.) Korm. Rendelet 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
 3. 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
 4. 274/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998.(XI.6.) Korm. rendelet, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 139/2004. (IV.29.) Korm. rendelet módosításáról
 5. 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól
 6. 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
 7. 45/2011. (XII.7.) BM rendelet 45/2011. (XII.7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
 8. 47/2011. (XII.15.) BM rendelet 47/2011. (XII.15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól
 9. 50/2011. (XII.20.) BM rendelet 50/2011. (XII.20.) BM rendelet a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól
 10. 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
 11. 229/2014. (IX.5.) Korm. rendelet 229/2014. (IX.5.) Korm. rendelete a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.17.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségűvé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról
 12. 54/2014. (XII.5.) BM rendelet BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 13. 4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről
 14. 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról